El local

Les característiques principals del local són la versatilitat i polivalència de cadascuna de les parts. A Hybris tot és mòbil i qüestionable; l’espai és capaç de transformar-se segons les necessitats i demandes de cada moment i de cada projecte. Tanmateix, l’espai comprèn una distribució estàndard que ens serveix de punt de partida per cadascuna d’aquestes redistribucions: